Privacybeleid

Virtual Reality Equestrian Support coöperatie U.A.

Gevestigd te Barendrecht, 15 September 2018

Privacybeleid

VRES® verzamelt bepaalde informatie via www.vrescoop.com (onze "Website"). Dit Privacybeleid verklaard duidelijk ons beleid en procedures rondom het verzamelen en verwerken van de informatie dat een individuele gebruiker identificeert, of die kan worden gebruikt om contact met hem of haar te zoeken. VRES® waardeert haar gebruikers en respecteert hun privacy. Dit document beschrijft het Privacybeleid van VRES®. Lees dit document zorgvuldig door voordat u deze website gaat gebruiken. Als u het niet eens met dit Privacybeleid, moet u geen gebruik maken van deze website. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met alle voorwaarden en bepalingen van dit privacybeleid. Dit Privacybeleid is een aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden van VRES®, en is een onderdeel van de overeenkomst tussen VRES® en haar gebruikers. Het geldt voor alle websites worden beheerd door VRES® of aan haar gelieerde bedrijven, coöperaties en instellingen.

Welke principes hanteert VRES?

VRES®zet zich in voor de bescherming van de privacy van de persoonlijke gegevens van haar gebruikers.
VRES® past de principes toe van de wetgeving op de Gegevensbescherming, te weten:
• Persoonlijke gegevens zullen alleen eerlijk en rechtmatig worden verwerkt.
• Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden, en in overeenstemming met uw rechten.
• Persoonlijke gegevens worden adequaat verzameld, relevant en niet bovenmatig in het licht van deze doelstellingen.
• Persoonlijke gegevens zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.
• Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk gehouden.
• Persoonlijke gegevens zullen alleen worden overgedragen in overeenstemming met de van toepassing zijnde gegevensbescherming wetten.
• U bent te allen tijde in de gelegenheid om uw persoonlijke gegevens accuraat en actueel te houden.

Welke gegevens worden verzameld en wat zijn persoonsgegevens?

VRES® verzamelt de volgende gegevens:
Uw persoonlijke account gegevens. Tevens verzamelt VRES® de volgende persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers die de interactieve applicaties gebruiken: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en creditcardnummer.
Anonieme informatie. Dit is informatie verzameld wordt via de website die niet in aanmerking komen als zijnde persoonsgegevens. Het bevat server log informatie, cookies of andere soortgelijke technische informatie. Server logs kunnen informatie bevatten zoals uw webverzoek, Internet Protocol-adres, het type browser, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en een of meer cookies die uw browser kunnen identificeren. VRES® maakt gebruik van cookies om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren, onder andere voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren, het verbeteren van zoekresultaten en het bijhouden van gebruiker trends. De aard en de hoeveelheid van anonieme informatie kan veranderen in de tijd, als gevolg van veranderingen in technologie, diensten, enz.
Zoals hierboven vermeld, stellen we website gebruiksstatistieken samen op basis van gegevens die zijn verzameld door middel van cookies. We kunnen deze statistieken publiceren of te delen met derden, maar ze bevatten nooit persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruikt VRES persoonsgegevens of worden ze gedeeld met derden?

U gaat ermee akkoord dat door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens op de website, VRES® deze kan gebruiken en / of te delen met derden voor de volgende doeleinden:
-voor het beheer van de toegang tot de interactieve applicaties, inclusief het verzenden van een wachtwoord als u dat bent vergeten,
-het koppelen van uw naam aan de inhoud van uw eigen webpagina.
-het verstrekken van de aangeboden diensten,
-het verzenden van abonnement gerelateerde e-mails, waarin kunt u zich afmelden,
-met betrekking tot uw toegang tot de interactieve applicaties, en
-voor het innen van betalingen.
Voor het leveren, monitoren, ontwikkelen en verbeteren van de website en de interactieve applicaties en om u te voorzien van een betere en meer persoonlijke gebruikerservaring.
Voor algemene reclame- en marketing doeleinden (met inbegrip van data-analyse, audit en onderzoek). VRES® kan demografische-, profiel- en andere algemene informatie over u en andere gebruikers delen met onze partners, gebaseerd op geaggregeerde gegevens.
Voor direct marketing doeleinden aan u, maar alleen als u toestemming hebt gegeven.
Indien nodig als dat wordt voorgeschreven door de wet of regelgeving. Dan wel in het vertrouwen dat actie nodig is om te voldoen aan, of het volgen van de wettelijke en juridische procedures. De rechten en/of eigendommen van VRES® te beschermen en te verdedigen en die van haar klanten, ook als dat niet wettelijk verplicht is.
VRES® behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken contact op te nemen met de juiste instanties en persoonsgegevens openbaar te maken wanneer blijkt dat particulieren de website of de interactieve applicaties gebruiken voor illegale of inbreukmakende activiteiten die in strijd met het privacy beleid van VRES® of haar gebruiksvoorwaarden.
VRES® openbaart alle informatie als daar in een gerechtelijk bevel om wordt gevraagd of anderszins door de wet wordt vereist of om dreigend gevaar voor personen of goederen te voorkomen.

Persoonlijke gegevens op servers in andere landen verwerken.

We kunnen het verwerken van uw persoonlijke gegevens overdragen aan een server buiten uw eigen land of buiten de Europese Unie dan wel de Europese Economische Ruimte. VRES® doet dit altijd zo in overeenstemming met dit privacybeleid en de geldende wetten. In verband met een fusie of overname door een ander bedrijf, of als de uitvoerende business unit van uw dienst worden verkocht aan een ander bedrijf, dan kunnen persoonlijke gegevens worden overgedragen naar, en gebruikt door, de resulterende gecombineerde onderneming. Als VRES® haar activiteiten staakt, dan worden de persoonsgegevens overgedragen aan en gebruikt worden door een ander bedrijf, dat soortgelijke of aanverwante producten of diensten aanbiedt.

Hoe weet u dat uw persoonlijke gegevens juist en volledig zijn?

U zult te allen tijde toegang hebben tot uw profiel en uw persoonlijke gegevens die u heeft aangeboden. U bent verantwoordelijk voor de inhoud van de door u aangeboden persoonsgegevens. Tevens bent u verantwoordelijk dergelijke informatie waarheidsgetrouw is , correct en up-to-date. Vergeet niet dat persoonsgegevens die u deelt met andere gebruikers openbaar kunnen worden gemaakt. VRES® zal uw persoonlijke gegevens wijzigen of aanpassen.

Hoe weet u dat uw persoonlijke gegevens zijn veilig?

VRES® gebruikt adequate technische bescherming, met behulp van technologie die vaak gebruikt wordt voor dit doel, om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig blijven en worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang of wijziging door derden, verlies of diefstal. Helaas, zelfs met deze maatregelen, we kunnen de beveiliging van uw persoonsgegevens niet garanderen. Door gebruik te maken van onze website, erkent u en gaat ermee akkoord dat we een dergelijke garantie niet bieden en dat u onze website gebruikt op eigen risico.

Wat gebeurt er met uw persoonlijke gegevens wanneer uw toegang tot de interactieve applicaties wordt beëindigd?

Als u ervoor kiest om uw toegang tot het interactieve videoplatform te beëindigen dan zullen uw persoonlijke gegevens door VRES® worden gewist. Let echter op dat VRES® geen verantwoordelijkheid neemt voor gedeelde informatie, haar gebruik of andere informatie waarvoor u kiest om die openbaar te maken.

Wie kunt u contact opnemen als u vragen hebt?

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, de uitvoering ervan, of uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met info@vrescoop.com.

Welk recht is van toepassing op dit privacybeleid?

De website wordt beheerd vanuit Nederland, dus Nederlands recht is van toepassing (met inbegrip van de uitvoering van wetgeving voor gegevensbescherming). Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd tot het doen van uitspraken.

Hoe zult u weten of dit privacybeleid wordt bijgewerkt?

VRES® behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen en dit privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken door het plaatsen van een nieuwe versie op deze pagina of op een opvolgende pagina. De nieuwe versie wordt van kracht op de datum waarop het is geplaatst. Deze zal worden genoteerd aan de bovenkant van de pagina als de nieuwe ingangsdatum. Het is uw verantwoordelijkheid om de website te controleren op updates van dit privacybeleid.

Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2017 VRES, VRES®